دومین دوره مسابقات شهرستان سرایان

حامد بنی اسدی   ۲۳ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۴۸

به نام خدا

سلام و درود خدمت تمامی مدیران و مربیان کبوتر مسافتی در سراسر ایران زمین
🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊


دومین دوره مسابقات کبوتران مسافتی شهرستان سرایان با مشورت مربیان و شرکت کنندگان در مسابقات سال 98_99
به شرح زیر میباشد:

1_پیش مسابقه (راهکش دسته جمعی) به مسافت 150 کیلومتر هوایی، حدود شهر بردسکن(رکن آباد)

2_مسابقه اول به مسافت 260 کیلومتر هوایی، شهر سبزوار(دولت آباد)

3_مسابقه دوم به مسافت 350 کیلومتر هوایی، شهر اسفراین

ضمنٱتاریخ روزهای مسابقه برای شرکت کنندگان بعدٱ اعلام خواهد شد
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
با ارزوی موفقیت برای همه عزیزان